Σοφία Πατούρα
Ελλάδα


Η Σοφία Πατούρα είναι ιστορικός. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής