Μαρία Ευσταθίου - Καραγεωργάκη
Ελλάδα


Η Μαρία Ευσταθίου - Καραγεωργάκη είναι φιλόλογος, απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδικότητας στα Παιδαγωγικά και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική συνεργάτιδα σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. στην Ομάδα Εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη διδακτική της Ιστορίας, καθώς και σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Από το 1978 υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα πεδία των επιστημονικών ενδιαφερόντων της, όπως και η συγγραφική δραστηριότητά της, επικεντρώνονται στη Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας και σε θέματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας