Ηλίας Νόκας - Ζωγράφος
Ελλάδα


Ο Ηλίας Νόκας-Ζωγράφος υπηρετεί στη Διεύθυνση Υδάτων της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος