Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Μ(αρίνου) Σαρηγιάννης είναι ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής