Γεώργιος Βασιλάκος
Ελλάδα


Ο Γιώργος Βασιλάκος είναι ψυχίατρος. Έχει, μεταξύ άλλων, μεταφράσει και επιμεληθεί εργασίες των R. May και Fr. Kafka και έχει δημοσιεύσει (με τους L. Binswanger και L.A. Sass) τις "Παθογραφίες", εκδ. Θεραπευτήριο Ν. Σπινάρη Α.Ε., Κοζάνη/Εντροπία, Αθήνα, 2001 και τους "Υπαίθριους στοχασμούς και φαινόμενα" εκδ. Θεραπευτήριο Ν. Σπινάρη Α.Ε., Κοζάνη/Εντροπία, Αθήνα, 2002. Εκ των ιδρυτικών μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society of Daseinsanalysis) (2004) και πρόεδρός της τη διετία 2009-2011. Από το 2010, μέλος της διοικούσας επιτροπής της διεθνούς ομοσπονδίας Daseinsanalysis (International Federation of Daseinsanalysis- IFDA).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής