Κούλα Καφετζή
Ελλάδα

Βραβεία:
Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Ιταλικής Λογοτεχνίας ΕΚΕΜΕΛ 2011

Τίτλοι:
Μεταφραστής
Επιμελητής