Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας