Κατρίν Βελισσάρη
Ελλάδα


H Κατρίν Βελισσάρη διηύθυνε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου από τον Μάιο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2012. Προηγούμένως, διετέλεσε επίσης διευθύντρια του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης (Centre de Traduction Litteraire, CTL) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, και πρώτη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης Λογοτεχνίας & Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Υπεύθυνος Σειράς