Βασίλης Α. Φυντίκογλου
Ελλάδα


Ο Βασίλης Α. Φυντίκογλου, απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς, έκανε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Κλασική Φιλολογία. Εργάστηκε στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν πρωτίστως τη λατινική ποίηση του 1ου αι. π.Χ. και τις σχέσεις της με την ελληνιστική ποιητική θεωρία και πράξη· επίσης έχει γράψει άρθρα για τον Καλλιμαχο, τον λόγο του Κικέρωνα pro Caedio και για την ρωμαϊκή προσευχή. Δαπάνη του Ενυαλείου Κληροδοτήματος έχει εκδοθεί από το Α.Π.Θ., η διατριβή του με τίτλο "Ταπεινή φιλοξενία". Μορφή και λειτουργία του μοτίβου στον καλλιμαχικό και ρωμαϊκό Νεοτερισμό.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια