Νίκος Γκουγκουλής
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Εγχειρίδιο ψυχοδυναμικής ψυχιατρικής[ Συλλογικό έργο, Εγχειρίδιο ψυχοδυναμικής ψυχιατρικής ]Περιοδικό "Σύναψις" τχ.63Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021