Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος

Τίτλοι:
Συγγραφέας