Ελένη Α. Ηλία
Ελλάδα


Η Ελένη Ηλία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι νηπιαγωγός και διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής