Δημήτριος Β. Οικονομίδης
Ελλάδα


Ο Δημήτριος Β. Οικονομίδης είναι ομότιμος καθηγητής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση