Φρόσω Χατόγλου - Κερασίδου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εικονογράφος
Στιχουργός