Γιώργος Β. Δουράκης
Ελλάδα


Ο Γιώργος Δουράκης είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει, επίσης, για αρκετά χρόνια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παλαιότερα ήταν διευθυντής του Τμήματος Επιχειρησιακών & Οικονομικών Σπουδών του City Liberal Studies, στη Θεσσαλονίκη.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο φιλόσοφος των αγορών[ Adam Smith, Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών ]"Το Βήμα" 14/2/2010