Πέτρος Πασιαρδής
Ελλάδα


Ο Πέτρος Πασιαρδής είναι Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM). Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από θέματα Στρατηγικού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού στην Εκπαίδευση, θέματα Αποτελεσματικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων, Αποτελεσματικά Σχολεία και θέματα Αξιολόγησης Προσωπικού και Προγραμμάτων. Πρόσφατα, υπήρξε ένας από τους εκδότες και συγγραφείς του διεθνούς τόμου "International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια