Γιώργος Κατσάγγελος
Ελλάδα


Ο Γιώργος Κατσάγγελος είναι καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Καλλιτέχνης