Βασιλική Τριάρχη - Herrmann
Ελλάδα


Η Βασιλεία Τριάρχη - Hermann, είναι ειδική επιστήμων στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και διδάσκει στην Ακαδημία Dillingen για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών και στελεχών διοίκησης. Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με έμφαση στην πολυγλωσσία, σχολικής συμβουλευτικής και ειδικής αγωγής του λόγου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής