Δημήρης Σ. Δαμάσκος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Δαμάσκος είναι αναπληρωτής καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια