Νίκος Μπεόπουλος
Ελλάδα


Ο Νίκος Μπεόπουλος είναι καθηγητής του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής