Γιάννης Τζεδάκις
Ελλάδα


Ο δρ. Γιάννης Τζεδάκις είναι αρχαιολόγος. Διετέλεσε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ), καθώς και γενικός διευθυντής Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής