Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς είναι πολιτικός επιστήμονας, κοινωνιολόγος και θεολόγος. Γεννήθηκε στη Λάρισα και έχει κάνει βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Αμερική). Έχει διδάξει στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δίδοντας έμφαση στην κοινωνική ηθική, τα πολιτικά και ευρωπαϊκά θέματα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια