Ιορδάνης Ε. Δημακόπουλος
Ελλάδα


Δρ. Αρχιτέκτων, Διευθυντής Αναστηλώσεων Υπ.Π.Ε.

Τίτλοι:
Συγγραφέας