Γεωργία Η. Χαριτίδου
Ελλάδα


Η Γεωργία Χαριτίδου είναι Διευθύντρια του Α΄ Λυκείου Καλλιθέας, Γενική Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση