Παντελής Μ. Νίγδελης
Ελλάδα


Ο Παντελής Νίγδελης είναι επίκουρος καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής