Αρετή Καράμπελα
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ανάμεσα στο αλλόκοτο και το οικείο[ Ευγενία Μακαριάδη, Ψευδάνθρακας και άλλες ιστορίες ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 11/1/2020