Θανάσης Δ. Σφήκας
Ελλάδα


Ο Θανάσης Δ. Σφήκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Δίδαξε ευρωπαϊκή ιστορία στο University of Central Lancashire, στη Μ. Bρετανία και νεώτερη ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία "The British Labour Government and the Greek Civil War, 1945-1949: The Imperialism of Non-Intervention" (Keele: Keele University Press, 1994· ελληνική έκδοση, "Οι Άγγλοι Εργατικοί και ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα: Ο Ιμπεριαλισμος της Μη Επέμβασης", Αθήνα, Φιλίστωρ, 1997)· "Η Ελλάδα και ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος: ιδεολογία, οικονομία, διπλωματία" (Αθήνα: Στάχυ, 2000)· "Πόλεμος και ειρήνη στη στρατηγική του ΚΚΕ 1945-1949" (Αθήνα: Φιλίστωρ, 2001)· και σε επιμέλεια με τον Christofer Williams: "Ethnicity and Nationalism in the CIS and the Baltic States" (Aldershot: Ashgate, 1999) και "Ethnicity and Nationalism in Eastern Europe and the Balkans" (Aldershot: Ashgate, 1999).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
1.000 ημέρες και νύχτες του ισπανικού Εμφυλίου[ Δημήτρης Φιλιππής, Ισπανικός εμφύλιος (1936-1939) ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 24/1/2021
«Εκπολιτίζοντας» την «Άγρια Ανατολή»[ Mark Mazower, Η αυτοκρατορία του Χίτλερ: Ναζιστική εξουσία στην κατοχική Ευρώπη ]"Η Αυγή" 16/5/2010
Συνομιλώντας με την Ιστορία στον ενικό[ Οντέτ Βαρών - Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς ]"Η Αυγή" 19/7/2009
Περισσότερη ιστορία και λιγότερη λήθη[ Συλλογικό έργο, Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου ]"Η Αυγή" 26/4/2009