Ελένη Θ. Κοβάνη
Ελλάδα


Η Ελένη Κοβάνη (1947-2013), αγροτική κοινωνιολόγος, γεννήθηκε στα Χώστια Βοιωτίας το 1947. Διετέλεσε διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Οι έρευνές της αφορούσαν, κυρίως, σε θέματα πολιτιστικής οικολογίας. Μεταξύ των εργασιών της τα βιβλία: "Οι εμπειρικές έρευνες στην αγροτική Ελλάδα". Αθήνα: ΕΚΚΕ 1986· "Αν γερανού φωνήν επακούσης, Νέοι και κοινότητα", (συν. Ε. Βενιζέλου). Αθήνα: ΕΚΚΕ 1995· "Θίσβη: Η γοητεία του μυστηρίου. Μία πόλη... μία Ιστορία", Αθήνα: Ρathisbean Society, 2000· "Λιμνών αποξηράνσεις. Μελέτη αειφορίας και πολιτιστικής ιστορίας" (με τη συνεργασία της Κ. Αβδελίδη: Αναπαραστάσεις του χώρου και των χρήσεων του). Αθήνα: ΕΚΚΕ 2002.
Στις 9 Αυγούστου 2013, έχασε την πολύμηνη μάχη για τη ζωή.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι κοινότητες του Κιθαιρώνα[ Ανδρομάχη Οικονόμου, Φύση, τεχνολογία και κοινωνία στις ορεινές κοινότητες του Κιθαιρώνα ]Περιοδικό "ΑΝΤΙ" 28/3/2008