Ευάγγελος Βελιτζέλος
Ελλάδα


Ο Ευάγγελος Βελιτζέλος είναι καθηγητής παλαιοβοτανικής και παλαιοντολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση