Σωκράτης Μαυρομμάτης
Ελλάδα


Ο Σωκράτης Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Από το 1979 δουλεύει στην Ακρόπολη, στα έργα αναστήλωσης των μνημείων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Επιμέλεια