Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη
Ελλάδα


Καθηγήτρια εγκληματολογίας, Νομική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Ευθύνη Σειράς