Τιτίνα Σπερελάκη
Ελλάδα

Βραβεία:
Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Ισπανόφωνης Λογοτεχνίας Instituto Cervantes 2014

Τίτλοι:
Μετάφραση
Επιμέλεια