Ξενοφών Ι. Παπαρρηγόπουλος
Ελλάδα


Δικηγόρος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ανορθολογικότητες στο Σύνταγμά μας[ Ξενοφών Ι. Κοντιάδης, Το ανορθολογικό μας Σύνταγμα ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 30/5/2015