Νίκος Π. Μουζέλης
Ελλάδα


Ο Νίκος Μουζέλης είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (London School of Economics). Εκτός από τα πολυάριθμα άρθρα του που έχουν δημοσιευτεί στα εγκυρότερα ξένα επιστημονικά περιοδικά, στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα εξής βιβλία: "Organisation and Bureaucacy: An Analysis of Modern Theories", Routlege and Kegan Paul (ελληνική έκδοση: "Οργάνωση και γραφειοκρατία", εκδόσεις Μαθιουδάκη/Ανδρονόπουλου, Αθήνα 1991)· "Modern Greece: Facets of Underdevelopment", MacMillan (ελληνική έκδοση: "Νεο-ελληνική κοινωνία: Όψεις υπανάπτυξης", Εξάντας, Αθήνα 1978)· "Politics in the Semi-periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialisation in the Balkans and Latin America", MacMillan (ελληνική έκδοση: "Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια: Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική", Θεμέλιο, 1987)· "Post-Marxist Alternatives: The Construction of Social Orders", MacMillan (ελληνική έκδοση: "Μεταμαρξιστικές προοπτικές: για μια νέα πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία", Θεμέλιο, 1992)· "Ο εθνικισμός στην ύστερη ανάπτυξη", Θεμέλιο, 1994· "Back to Sociological Theory: The Construction of Social Orders", MacMillan, 1991 (ελληνική έκδοση: "Επιστροφή στην κοινωνιολογική θεωρία: Η έννοια της ιεραρχίας και το πέρασμα από τη μικρο- στην μακρο-κοινωνιολογία", Θεμέλιο, Αθήνα, 1997)· "Sociological Theory: What Went Wrong? Diagnosis and Remedies", Routledge, 1995 (ελληνική έκδοση: "Η κρίση της κοινωνιολογικής θεωρίας: Τι πήγε λάθος;", Θεμέλιο, Αθήνα 2000)· "Για έναν εναλλακτικό τρίτο δρόμο: αναστοχαστικός εκσυγχρονισμός και τα αδιέξοδα της πολιτικής σκέψης του Antony Giddens", Θεμέλιο, Αθήνα 2001· "Από την αλλαγή στον εκσυγχρονισμό: κριτικές παρεμβάσεις", Θεμέλιο, Αθήνα 2002.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Από "αγάπη" και "αλληλεγγύη"[ Κατερίνα Ροζάκου, Από "αγάπη" και "αλληλεγγύη" ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.144Οκτώβριος 2018-Μάρτιος 2019
Το αίνιγμα της μουσικοφιλίας[ Oliver Sacks, Μουσικοφιλία ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 25/7/2015
Μερκιαβελλισμός[ Ulrich Beck, Από τον Μακιαβέλλι στη Μερκιαβέλλι ]"The Athens Review of Books" τχ.54Σεπτέμβριος 2014
Νεωτερικότητα, δικαιώματα και η διάκριση Αριστερά-Δεξιά[ Anthony Giddens, Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς ]"The Books' Journal" τχ.45Ιούλιος 2014
Περί ελευθερίας[ Κωνσταντίνος Ι. Δεσποτόπουλος, Φιλοσοφικά ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.529Μάιος 2012