Νίκη Η. Παπαγεωργίου
Ελλάδα


Η Νίκη Παπαγεωργίου είναι επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής