Φωτεινή Βάμβα - Σταματελάτου
Ελλάδα


Η Φωτεινή Βάμβα-Σταματελάτου έχει σπουδάσει μουσική. Η Ακαδημία Αθηνών τη βράβευσε μαζί με τον Μιχαήλ Σταματελάτου το 1998 για το τρίτομο έργο τους "Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια".

Τίτλοι:
Συγγραφέας