Μιχάλης Παπανικολάου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ένας προφήτης χωρίς αυταπάτες[ Παναγιώτης Κονδύλης, Από τον 20ό στον 21ο αιώνα ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 27/4/2013