Μιχάλης Σκούλλος
Ελλάδα


Ο Μιχάλης Σκούλλος είναι καθηγητής χημείας περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος. Είναι πρόεδρος των οργανισμών ΜΙΟ-ECSDE και GWP-Med.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής