Τάκης Α. Σταματόπουλος
Ελλάδα


Ο Τάκης Αργ. Σταματόπουλος γεννήθηκε το 1902 και πέθανε στην Αθήνα το 1979. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπήρξε εκπαιδευτικός για πολλά χρόνια. Πήρε ενεργό μέρος στους αγώνες του ελληνικού λαού για την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη και ανάλωσε τη ζωή του στη μελέτη της νεοελληνικής Ιστορίας. Δημοσίευσε άρθρα και μελέτες στα περιοδικά «Ελεύθερα Γράμματα», «Επιθεώρηση Τέχνης» και «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά». Τον κορμό της προσφοράς του αποτέλεσε το τετράτομο έργο του, «Ο Εσωτερικός Αγώνας», που ακολουθήθηκε από άλλα έξι μικρότερα βιβλία. Το 1961 η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε για το έργο του «Ο Ανδρέας Λόντος και η επανάσταση του 1843».

(Πηγή: "Εκδόσεις iWrite", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας