Παναγιώτης Σουλτάνης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Κύματα πολύμορφα, πρωτεϊκά και ταραγμένα[ Baltasar Porcel, Μεσόγειος ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 31/8/2013
Η ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα[ Baltasar Porcel, Μεσόγειος ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 31/8/2013