Σοφία Κώττη
Ελλάδα


Μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όμως τα παιδικά της καλοκαίρια τα πέρασε στο περιβόλι της Χίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια