Νικόλαος Β. Καραμούζης
Ελλάδα


Ο Νικόλαος Καραμούζης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας