Ιωάννης Γεννάδιος
Ελλάδα


Ο Ιωάννης Γεννάδιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1844. Γιος του λόγιου Γεωργίου Γενναδίου, φοίτησε στο Αγγλικό Λύκειο της Μάλτας, για να εγκαταστασθεί στη συνέχεια στο Λονδίνο. Υπηρέτησε ως διπλωμάτης σε διάφορες πρωτεύουσες (Ουάσινγκτον, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο), όπου αναδείχτηκε υπέρμαχος των ενθικών συμφερόντων, και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνή συνέδρια.
Διδάκτωρ πανεπιστημίων του εξωτερικού και συνεργάτης εντύπων διεθνούς κύρους, συνέγραψε έργα και άρθρα αρχαιολογικού, ιστορικού και φιλολογικού περιεχομένου.
Ανέπτυξε βιβλιοφιλική δραστηριότητα και το 1922 προσέφερε στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα τη μεγάλη βιβλιοθήκη του, που αποτέλεσε τον πυρήνα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Ο Ιωάννης Γεννάδιος απεβίωσε το 1932.

Τίτλοι:
Συγγραφέας