Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι εκδόσεις που προετοίμασαν το 1821[ Κωνσταντίνος Σ. Στάικος, Η πνευματική πορεία του γένους. Α' Τόμος ]"The Books' Journal" τχ.107Μάρτιος 2020
Κλειδιά για τον ρομαντισμό[ Αλέξης Πολίτης, Η ρομαντική λογοτεχνία στο έθνος κράτος 1830-1880 ]"The Books' Journal" τχ.94Ιανουάριος 2019