Βικτωρία Γ. Σολομωνίδου
Ελλάδα


Η Βικτωρία Σολομωνίδου είναι ιστορικός και εταίρος (Fellow) του King's College London, όπου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "The Greek Administration in Asia Minor, 1919-1922".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής