Χρήστος Καψάλης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πρωταγωνιστής, η ερμηνεία του αναγνώστη[ David Hewson, The Killing ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 3/8/2013