Καλή Τζώρτζη
Ελλάδα


Η Καλή Τζώρτζη σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη Μουσειολογία στην Ecole du Louvre στο Παρίσι. Tη διδακτορική διατριβή της, με θέμα τη σχέση μεταξύ κτιριακής και εκθεσιακής οργάνωσης στα μουσεία, εκπόνησε στη Bartlett School του University College London, στο Λονδίνο. Eργάζεται στη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ και διδάσκει μουσειολογία στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Μουσειακές Σπουδές" του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανέπτυξε μια μεθοδολογία για τη μελέτη της οργάνωσης και της λειτουργίας του χώρου στα μουσεία και δημοσίευσε άρθρα σχετικά με την έρευνά της σε ελληνικά και διεθνή βιβλία και περιοδικά διαφόρων επιστημονικών πεδίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση