Γεώργιος Κιούσης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Εν αρχή ην η βιομηχανία![ Στάθης Ν. Τσοτσορός, Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη ]"Ελευθεροτυπία" 23/11/2014
«Τρέλαινε, διαίρει και βασίλευε»[ Νίκος Σιδέρης, Το κατά διαβόλου ευαγγέλιο ]"Ελευθεροτυπία" 22/5/2014
Η Ορντού της Χρύσας[ Χρύσα Σπυροπούλου, Αναζητώντας το χρυσόμαλλο δέρας ]"Ελευθεροτυπία" 9/1/2014
Η Αθήνα πριν απ' τον πόλεμο[ Heinz Johannes, Αι Αθήναι του κλασσικισμού ]"Ελευθεροτυπία" 8/6/2011
Χριστούγεννα στους φάρους[ , Φάροι ]"Ελευθεροτυπία" 23/12/2009
Βιομηχανικά τοπία στα νησιά[ , Ορυχεία στο Αιγαίο ]"Ελευθεροτυπία" 20/11/2009