Παναγιώτης Α. Μηλιώτης
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης Μηλιώτης είναι καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1945, είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1963), διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1968) και με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο London School of Economics (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου): MSc σε Επιχειρησιακή Έρευνα (1971) και PhD σε Επιχειρησιακή Έρευνα (1975). Διετέλεσε αντιπρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις τριετείες Ιανουαρίου 1989 - Ιανουαρίου 1992 και Ιανουαρίου 1995 - Ιανουαρίου 1998, Πρόεδρος στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περίοδο Σεπτεμβρίου 1989 - Απριλίου 1993 και Πρόεδρος στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Μηλιώτη καλύπτουν αφενός το χώρο του Μαθηματικού Προγραμματισμού και της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης με ιδιαίτερη έμφαση σε Προβλήματα Δρομολόγησης, Χρονικού Προγραμματισμού, Προγραμματισμού Εργασιών σε Μηχανές, Προβλήματα Αντιστοίχησης, Κατασκευής Ενεργειακών Μαθηματικών Προτύπων και, αφετέρου, Εφαρμοσμένα Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως η Ποσοτική Αξιολόγηση του Οφέλους από Εγχώρια Παραγωγή, η Τιμολόγηση Αγαθών και Υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα και η Μέτρηση της Παραγωγικότητας με τη Μέθοδο Data Envelopment Analysis. Παράλληλα, ασχολείται με τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Διαδικασιών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας