Βαγγέλης Γ. Τζουβελέκας
Ελλάδα


Ο Βαγγέλης Τζουβελέκας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το University of Wales, Aberystwyth το 1998. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα οικονομικά του αγροτικού τομέα, η μέτρηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας στην παραγωγή, τα οικονομικά της τεχνολογίας και η οικονομική μεγέθυνση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας